• Telefon: 604-783-462

Tworzymy umowy, regulaminy i dokumentację pracowniczą

Pracowników polskich firm transportowych obowiązują nie tylko unijne i polskie wymogi. Poszczególne kraje dysponują swoimi własnymi wytycznymi, które również musimy brać pod uwagę. W trakcie tworzenia regulaminów, umów i kompletnej dokumentacji pracowniczej bardzo przydatna może okazać się nasza kompleksowa obsługa klienta. Tak złożona procedura wymaga szczególnej wiedzy z zakresu norm prawnych i aktualnych standardów