• Telefon: 604-783-462

Ustawa wprowadzająca pakiet mobilności została opublikowana !

Opublikowano ustawę z dnia 26 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw .
Najważniejsze zmiany dotyczą :
-likwidacji podróży służbowych dla kierowców w przewozach międzynarodowych
-wprowadzenia ulgi na ZUS
-wprowadzenia ulgi na podatek PIT (30 % prognozowanych diet)
– utrzymania diet i noclegów dla kierowców krajowych
-wprowadzenia obowiązku posiadania licencji dla przewozów drogowych pojazdami o dmc pow. 2,5 do 3,5 tony
-nowych zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców